Temple Run Wiki
Temple Run Wiki

Tiền xu là một trong những loại mục tiêu , nơi người chơi được yêu cầu để lam cho nhân vật thu của họ thập một số lượng nhất định của đồng tiền , chạy một định khoảng cách nhất mà không có một tiền xu thu thập, hoặc bất kỳ mục tiêu khác liên quan tiền xu. Một số ví dụ bao gồm Pocket ChangeNgân hàng Piggy .

All items (17)